Notícies i actualitat de La Massa

6è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA I NATURA AMB OBRES DELS SOCIS

Secció Muntanya

Com a soci de LA MASSA et demanem la teva participació al 6è concurs de fotografia de muntanya que ens servirà per il•lustrar el calendari d’excursions de l’any 2019 de la secció de muntanya.
Les obres s'exposaran el dia 21 de setembre quan es faci el "sopar de traje" de la secció de muntanya


BASES DEL 6è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA MASSA CCV:

PARTICIPANTS
La participació al concurs està oberta a qualsevol soci/a de La Massa CCV, independentment de la seva condició de professional o afeccionat a la fotografia.
Queden exclosos de participar els membres del jurat.

TEMA
Fotografia de Natura. Això inclou paisatges, animals i plantes o detalls d’aquests. Les persones i els elements arquitectònics (pobles, ermites, castells, ponts, etc.) així com d’altres elements artificials (tendes d’acampada, material de muntanya, vehicles, etc.) es consideraran com a part integrant de la imatge, però mai el subjecte que és motiu de la fotografia.

ADMISSIÓ DE FOTOGRAFIES
Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a La Massa CCV: muntanya@lamassaccv.org
• Cada concursant podrà presentar un màxim de dues fotografies.
• Cada fotografia sols optarà a estar premiada en una categoria.
• El concursant te la responsabilitat de complir amb la legislació nacional i internacional del país on s’ha realitzat la fotografia, seguint el codi ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura: http://ichn.iec.cat/pdf/SCFN Codi etic.pdf
• Per a l’exposició de les obres, l’organització es reserva el dret a reproduir-les en la mida que consideri oportú sense modificar el format original.
• Les fotografies presentades a concurs estaran realitzades durant els dos últims anys naturals previs a la data límit d’enviament de fotografies a l’esmentat concurs.

REQUISITS TÈCNICS
• Les fotografies podran ser corregides digitalment respecte als ajustos d’enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris en qualsevol revelat digital. No s’admetran, en canvi, fotografies amb viratges de color, clonacions, muntatges fotogràfics o qualsevol altre alteració que modifiqui la fotografia de com va ser realitzada.
• Les fotografies tindran les característiques de format següent:
o Mida d’imatge mínim de 5 Mp.
o Format horitzontal.
o Arxiu JPGE de màxima qualitat.
o Addicionalment, s’adjuntarà un document en format “word” o “pdf” on hi haurà de constar les dades de l’autor, correu electrònic de contacte, títol de la fotografia, lloc on s’ha realitzat i un breu comentari sobre la mateixa.

SELECCIÓ DE LES OBRES
• La selecció de les obres es farà de la següent manera:
o Un jurat proposat per l’organització escollirà les sis fotografies que consideri més adequades pel reconeixement. Entre elles hi haurà, al menys, dues fotografies fetes a Catalunya i la fotografia que consideri més original.
o Les sis fotografies restants que acompanyaran a les anteriors en el seu reconeixement seran seleccionades per votació popular.
• El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.
• Les fotografies seleccionades podran ser publicades a la pàgina web de La Massa CCV i/o a diferents xarxes socials si es dona el cas.
• Els costos d’impressió de les obres seleccionades aniran a càrrec de l’organització.

DATA LÍMIT DE PARTICIPACIÓ
• La data límit d’admissió de fotografies serà el 11 de SETEMBRE de l’any del concurs.
• El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia del sopar d’inauguració de la temporada de la Secció de Muntanya de La Massa CCV i les obres s’exposaran a la sala d’exposicions de l’entitat a partir del mateix dia.
• Les fotografies quedaran exposades en aquest emplaçament el temps que l’organització ho consideri oportú i podran ser exposades en diferents instal•lacions fins la propera edició.
• Els autors de les obres seleccionades seran informats per l’organització via telèfon, “WhatsApp” o correu electrònic.

RECONEIXEMENTS
La selecció d’una obra suposa la seva incorporació al calendari de l’any següent al del concurs que la Secció de Muntanya de La Massa CCV prepara cada any i que incorpora la relació de les seves activitats.

DRETS DE PROPIETAT
Els drets d’ús, difusió, distribució, divulgació, reproducció i exhibició de les obres seleccionades pertanyeran sempre als seus autors, però aquests els cedeixen a La Massa CCV per a publicacions relacionades amb el concurs. En cap cas es podran vendre, i caldrà el permís previ de l’autor per a usar-les per a altres finalitats. En els mitjans web i xarxes socials es reproduiran en baixa resolució.
Les fotografies exposades no seleccionades es podran recollir durant l’any següent d’acabar l’exposició pel seu propietari o persona autoritzada (caldrà presentar document que ho acrediti). Passat aquest termini les obres exposades quedaran en propietat de l’organització.

PROTECCIÓ DE DADES
• Els participant garanteixen que les dades proporcionades son verídiques.
• Els participants autoritzen a La Massa CCV a utilitzar les dades dels participants per l’enviament de comunicacions sobre activitats, cursos i promocions que organitzi l’esmentada entitat.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
• El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases en la seva totalitat.

6è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA I NATURA AMB OBRES DELS SOCIS

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc | Mestra Viladrosa, 56 | 08339 Vilassar de Dalt | e-mail: lamassaccv@gmail.com