Notícies i actualitat de La Massa

Convocatòria per l'Assemblea general ordinària

La Massa

Un any més, i ja en són més de 130!, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc, la millor oportunitat per donar la veu als i les veritables protagonistes de l’associació, vosaltres. A més ens permetrà conèixer on som i decidir cap on anem.

D’acord amb l’article 15 dels Estatuts de l’entitat, toca renovar part dels components de la junta, i hem acordat que es renovin els càrrecs de secretari i un de vocal.

En aquest article 15 s’especifica que, per tal de poder procedir oficialment a la seva renovació, cal que es convoquin eleccions un mes abans de la data de l’assemblea i que es puguin presentar candidatures en el termini de 15 dies a partir de la convocatòria d’eleccions.

És per això que CONVOQUEM ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA, en concret als càrrecs de SECRETARI i UN VOCAL. Us informem que, en cas que vulgueu presentar una candidatura, i sempre que compliu els requisits exigits d’estar al corrent de pagament de la quota i tenir una antiguitat com a soci d’un any com a mínim, haureu de presentar la vostra sol·licitud formalment mitjançant un escrit que contingui les vostres dades personals, amb indicació del càrrec al qual voleu optar i el programa que presenteu. La Junta la farà arribar als socis un cop que hagi transcorregut el termini i hagin estat proclamades les candidatures.

Caldrà que envieu la candidatura per correu electrònic a l’adreça: lamassaccv@gmail.com i que deixeu la documentació original signada a la bústia de l’entitat, que es troba dins el cafè de la Massa, al costat de la porta del darrere abans del dia 21 de febrer de 2015.

Heu de tenir en compte que cada candidat només es podrà presentar a un càrrec i que si hi ha una sola candidatura, aquesta quedarà proclamada automàticament sense necessitat de votació.

Per tot això us convoquem el dia 8 DE MARÇ, a les 10:30h en primera convocatòria i a les 11:00h EN SEGONA CONVOCATÒRIA, a la sala d’exposicions del centre.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària del dia 9 de març de 2014
2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris
3. Ratificació de les altes i les baixes de socis
4. Informe de la presidència
5. Informe de les seccions
6. Estat de comptes
7. Eleccions als càrrecs de secretari i vocal
8. Pressupost 2015
9. Precs i preguntes
10. Homenatge als socis que fa cinquanta anys que pertanyen a la Massa

A veure si sou molts els que us animeu a venir. Estem segurs que serà un signe de la bona salut de l’entitat!

Cordialment,

LA JUNTA

Convocatòria per l'Assemblea general ordinària

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc | Mestra Viladrosa, 56 | 08339 Vilassar de Dalt | e-mail: lamassaccv@gmail.com