Notícies i actualitat de La Massa

ja podeu sol·licitar el vostre CARNET FEDERATIU 2019

Secció Muntanya

Ja s’ha aprovat el Pla de Carnets i assegurances de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya per l’any 2019.
Com vam comentar fa un dies La Massa pot gestionar als socis del vostre club esportiu la sol·licitud del carnet de la FEEC per l'any 2019 per poder participar en curses de muntanya.

Us passem el preu de les diferents modalitats:

FEEC FEDME
SUB-14 (fins 13 anys mod.C).......11,10......12,30
SUB-17 (14 a 16 anys mod.C).......14,90......20,50
SUB-18 (17 anys mod.C).......83,70......89,30
MAJORS de 18 anys (mod.A).......50,40......62,30
MAJORS de 18 anys (mod.C).......99,40.....111,30
MAJORS de 18 anys (mod.D)......145,80.....157,70

Excursionistes i senderistes necessiten la modalitat bàsica que és la MODALITAT A (50,40€).
Alpinisme, alta muntanya, curses de muntanya, BTT, vies ferrades, escalada, barranquisme, espeleologia, raquetes de neu, necessiten la MODALITAT C (99,40€).

La habilitació FEDME (que inclou un suplement de 11,90€) dóna dret a descomptes en refugis fora de Catalunya i la participació en curses internacionals.
Els imports de les cobertures d'accident, avantatges del carnet de la FEEC i informació addicional la trobaràs a la pàgina www.feec.cat


A PARTIR D’AVUI JA PODEU FER EL PAGAMENT DEL CARNET FEDERATIU 2019:

- RENOVACIÓ (antics socis): fer la transferència bancària per l’import de la llicència a l’Assoc. La Massa Centre de Cultura Vilassarenc al compte del BANC SABADELL nº ES76 0081 0379 8400 0136 4843 especificant nom assegurat + llicència FEEC. No cal que envieu cap correu electrònic.

- ALTA (nous socis): primer dec tot cal fer-se soci de La Massa comunicant per mail a anarufvilassardalt@hotmail.com la modalitat escollida detallant les dades de més avall per poder-te tramitar la llicència (carnet federatiu) anual que inclou l'assegurança d'accidents de muntanya i us enviarà la butlleta de soci per retornar omplenada el més aviat possible. A més a més en el vostre mail haureu de detallar:

- NOM:
- COGNOMS:
- ADREÇA POSTAL (carrer, nº, població i districte postal):
- Nº DNI o NIE (adults):
- DATA DE NAIXEMENT:
- HOME/DONA:
- NÚMERO DE TELÈFON:
- ADREÇA E-MAIL (OPCIONAL):
- tipus de LLICÈNCIA SOL•LICITADA (sub-14, sub-16, A, B, C o D):
- habilitació FEDME: SI / NO


Més avall trobareu el document pdf amb el resum de les diferents modalitats de CARNET FEDERATIU per l’any 2019 marcant en vermell les més habituals. Els imports de les cobertures d'accident, avantatges del carnet de la FEEC i informació addicional la trobaràs a la pàgina www.feec.cat

A part de l’assegurança d’accidents de muntanya, el carnet dóna dret a descompte en refugis i té altres avantatges que trobaras en aquest link:

https://www.feec.cat/comunicacio/serveis-al-federat/

preus_carnet_FEEC_2019.pdf  preus_carnet_FEEC_2019.pdf   (523 KB)

ja podeu sol·licitar el vostre CARNET FEDERATIU 2019

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc | Mestra Viladrosa, 56 | 08339 Vilassar de Dalt | e-mail: lamassaccv@gmail.com