Notícies i actualitat de La Massa

ja podeu sol·licitar el vostre CARNET FEDERATIU 2019

Secció Muntanya

Ja s’ha aprovat el Pla de Carnets i assegurances de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya per l’any 2019.

Us passem el preu de les diferents modalitats:
.......................................................FEEC.......FEDME
SUB-14 (fins 13 anys mod.C).......11,10......12,30
SUB-17 (14 a 16 anys mod.C).......14,90......20,50
MAJORS de 18 anys (mod.A).........50,40......62,30
MAJORS de 18 anys (mod.C).........99,40.....111,30
MAJORS de 18 anys (mod.D)........145,80.....157,70

Us recordem que per seguir assistint regularment a les excursions que organitza la Secció de Muntanya has de disposar com a mínim la LLICÈNCIA MODALITAT A (50,40€). Els escaladors, usuaris del rocòdrom, excursionistes que fan alta muntanya i alpinisme necessiten la MODALITAT C (99,40€). Hi ha una tarifa familiar pels carnets federatius dels menors amb caràcter anual.

La habilitació FEDME (que inclou un suplement) dóna dret a descomptes en refugis fora de Catalunya.


A PARTIR D’AVUI JA PODEU FER EL PAGAMENT DEL CARNET FEDERATIU 2019:

- RENOVACIÓ (antics socis): fer la transferència bancària per l’import de la llicència a l’Assoc. La Massa Centre de Cultura Vilassarenc al compte del BANC SABADELL nº ES76 0081 0379 8400 0136 4843 especificant nom assegurat + llicència FEEC. No cal que envieu cap correu electrònic.

- ALTA (nous socis): comuniqueu per mail a anarufvilassardalt@hotmail.com la modalitat escollida detallant les detallades més avall per poder-te tramitar la llicència (carnet federatiu) anual que inclou l'assegurança d'accidents de muntanya i us contestarà el més aviat possible. En el mail detalleu:

- NOM:
- COGNOMS:
- ADREÇA POSTAL (carrer, nº, població i districte postal):
- Nº DNI o NIE (adults):
- DATA DE NAIXEMENT:
- HOME/DONA:
- NÚMERO DE TELÈFON:
- ADREÇA E-MAIL (OPCIONAL):
- tipus de LLICÈNCIA SOL•LICITADA (sub-14, sub-16, A, B, C o D):
- habilitació FEDME: SI / NO


Més avall trobareu el document pdf amb el resum de les diferents modalitats de CARNET FEDERATIU per l’any 2019 marcant en vermell les més habituals. Els imports de les cobertures d'accident, avantatges del carnet de la FEEC i informació addicional la trobaràs a la pàgina www.feec.cat

A part de l’assegurança d’accidents de muntanya, el carnet dóna dret a descompte en refugis i té altres avantatges que trobaras en aquest link:

https://www.feec.cat/comunicacio/serveis-al-federat/

preus_carnet_FEEC_2019.pdf  preus_carnet_FEEC_2019.pdf   (523 KB)

ja podeu sol·licitar el vostre CARNET FEDERATIU 2019

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc | Mestra Viladrosa, 56 | 08339 Vilassar de Dalt | e-mail: lamassaccv@gmail.com