Història

L’Associació «La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc» és una entitat cultural, sense afany de lucre ni caràcter polític, que té el seu origen històric en la «Societat del Teatre de Vilassar», entitat creada l’any 1880, en la continuadora d’aquesta, el «Centro Vilasanés de Socorros Mutuos», constituït el 1889, i en la seva filial «Secció Cultural i Recreativa», constituïda el dia 12 d’abril de 1943. L'any 1986 adquireix personalitat jurídica pròpia amb la denominació de «Centre Vilassarenc».

L'any 2009, per tal de formalitzar «La Massa», nom amb el qual el centre sempre ha estat conegut popularment, i de fer explícita la voluntat de centrar les seves activitats en els aspectes culturals, l'associació completa el seu nom amb «La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc».

  • blog titanium detalle
  • blog titanium detalle
  • blog titanium logo
  • blog titanium detalle
  • blog titanium detalle
  • blog titanium detalle
  • blog titanium detalle

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc | Mestra Viladrosa, 56 | 08339 Vilassar de Dalt | e-mail: lamassaccv@gmail.com