La Massa Centre de Cultura Vilassarenc

Visió

La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc vol ser un punt de referència clau en la vida cultural de Vilassar de Dalt, així com un lloc de trobada que generi interessos i beneficis culturals per als socis i sòcies del Centre.

Missió

La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc és una associació que, en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i altres entitats i associacions del poble, vetlla i facilita que Vilassar de Dalt tingui una oferta cultural diversa i de qualitat. A més, ofereix als seus socis i sòcies l’ús dels seus espais i instal·lacions, així com avantatges especials per participar en les activitats del Centre.

Organització

La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc, està constituïda per tots els seus socis i sòcies i es gestiona mitjançant l’Assemblea General, la Junta Directiva i les Seccions. La Junta Directiva està constituïda per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i tres vocals, càrrecs que es renoven cada quatre anys.

Les Seccions estan constituïdes per un nombre determinat de socis i sòcies i tenen per objectiu la promoció d’una temàtica específica entre els associats de l’entitat, així com proposar i dur a terme activitats externes sobre aquesta temàtica. Actualment estan en funcionament les Seccions de Poesia, de Música, de Muntanya, de Llengua i de Teatre.

Què fem?

La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc, d'acord amb els seus propòsits, organitza periòdicament les activitats següents a la sala d'exposicions:

 Exposicions de pintura, fotografia o qualsevol altra expressió artística

 Conferències, lectures poètiques i debats sobre temes d'actualitat, culturals i d'interès social

 Sopars tertúlia, tasts i altres activitats lúdico gastronòmiques

 Concerts de petit format

També dóna suport a les activitats de les seves seccions i participa en el Consorci Teatral i Cultural La Massa.La Massa Centre de Cultura Vilassarenc | Mestra Viladrosa, 56 | 08339 Vilassar de Dalt | e-mail: lamassaccv@gmail.com